Zbirke (6 ukupno)

Važni spisi škole u Blagorodovcu

image000346.jpg

U ovom dijelu autor rukopisa daje popis svih službenih spisa koje je zatekao u pismohrani škole. Radi se o popisu akata od 1881. godine do 1909. koje…

Razni događaji u Blagorodovcu

image00331.jpg

III. Dodatak k školi Blagorodovačkoj

image00303.jpg

Treći dio rukopisa Selo i seljani učitelja Stjepana Augusta.
U ovom poglavlju autor se bavi opisom školske poduke po predmetima, opisuje stanje…

II. Živopis

1 (39).jpg

Drugi dio rukopisa Selo i seljani sadrži popise svih blagorodovačkih obitelji. Autor za pojedine obitelji upisuje osnovne karakteristike, popisuje…

Etnografske spomenice

slika 1. Upute za vođenje etnografske spomenice 5.3.1940..tif

Zbirka sadrži dopise dostavljane školama u razdoblju od 1938. do 1945. godine kojima se učitelji potiču na pisanje etnografskih spomenica u svojim…

I. Opis, Osnutak i razvoj kolonije, Kultura doseljenika

1.jpg

Prvi dio rukopisa Selo i seljani, učitelja Stjepana Augusta opisuje položaj sela Blagorodovac, osnutak i razvoj kolonije te detaljno opisuje kulturu…